کفپوش صیقلی سردخانه شرکت پخش البرز

در صنایع غذایی و دارویی یکی از مهم ترین بخش ها سردخانه ها هستند که با توجه به نیاز صنایع دمای آن ها تعیین می گردد .در این سردخانه ها به علت مسائل بهداشتی نمی توان از هر نوع کفپوش استفاده نمود باید این کفپوش ها بدون درز و انتی باکتریال و قابل شستشو باشند و البته نکته بسیار مهم این است که نباید نسبت به سرما واکنش نشون داده و دچار آسیب های از جمله ترک و پوسته پوسته شدن باشند لذا کفپوش های پلی یورتان در سردخانه های با دمای بسیار پایین و در سردخانه های با دمای نزدیک به صفر می توان از کفپوش های اپوکسی استفاده نمود. البته ضخامت و نوع کفسازی در موفقیت این پروژه ها بسیار حائز اهمیت می باشد.لذا پیشنهاد می گردد از کارشناسان و متخصصان این حوزه مشاوره بگیرید.

 
مشتریشرکت پخش البرز
طراحاپوکسی فام
متریالاپوکسی
مدت زمان انجام پروژهیک ماه